عبور کسب‌وکارها از شرایط بحرانی

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
title

محل برگزاری

زمان: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۸ تا ۱۸
تهران - مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران